Veřejná obchodní společnost BHJ správci v.o.s. se již od roku 2013 zabývá problematikou insolvenčního řízení. Jejím jediným předmětem podnikání je v prvé řadě výkon činnosti insolvenčního správce dle příslušných ustanovení insolvenčního zákona, na základě povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.
 
Vedle výkonu této základní činnosti poskytuje společnost BHJ správci v.o.s. i další služby podnikajícím i nepodnikajícím osobám v souladu s insolvenčním zákonem a zákonem o insolvenčních správcích, zejména posouzení úpadkového stavu a odborného zpracování insolvenčních návrhů, včetně návrhů na povolení oddlužení, k čemuž nás výslovně opravňuje insolvenční zákon.
 
Svou činnost vykonává společnost prostřednictvím svých společníků.