Ministerstvo spravedlnosti - www.justice.cz
Insolvenční zákon – https://insolvence.justice.cz/