Ministerstvo spravedlnosti - www.justice.cz
Insolvenční zákon – https://insolvence.justice.cz/

Oznámení o plánovaném uzavření provozovny insolvenčního správce
Společnost BHJ správci v.o.s., si tímto dovoluje oznámit, že dne 3. 4. 2020 bude v úředních hodinách uzavřena provozovna insolvenčního správce na adrese: Na Vyhlídce 530, 417 42 Krupka, okres Teplice.