JUDr. Jakub Havlíček 

ohlášený společník společnosti BHJ správci v.o.s.

JUDr. Jakub Havlíček je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 2005. V rámci své praxe působil v advokátních kancelářích v Chrudimi a Hradci Králové. V roce 2009 získal na své alma mater doktorský titul JUDr.
 
Vedle činnosti insolvenčního správce, kterou vykonává jako ohlášený společník BHJ správci v.o.s. je činný jako advokát v advokátní kanceláři HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
 
S JUDr. Jakubem Havlíčkem se můžete setkat v sídle společnosti BHJ správci v.o.s. v Hradci Králové.
JUDr. Jakub Havlíček

 Ing. Lucie Blehová

společník společnosti BHJ správci v.o.s.

Ing. Lucie Blehová
Ing.Lucie Blehová má na starosti převážnou většinu insolvenční agendyspolečnosti BHJ správci v.o.s. v Hradci Králové. Díky její pracovitosti a schopnostem se již po roce svého působení v naší kanceláři stala společnicí BHJ správci v.o.s. Ing. Lucie Blehová má mnoholeté pracovní zkušenosti v oblasti financí, které nyní náležitě zúročuje v oblasti insolvencí. Ke klientským věcem se staví svědomitě a profesionálně, přesto všem poskytuje ochotný a lidský přístup.
 
S Ing. Lucií Blehovou se setkáte v sídle společnosti BHJ správci v.o.s. v Hradci Králové.

Mgr. Martin Drápal  

ohlášený společník společnosti BHJ správci v.o.s.

Mgr. Martin Drápal absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 2013. Do společnosti BHJ správci v.o.s. vstoupil jako společník v roce 2018 a inicioval otevření pobočky společnosti v Praze. Vedle činnosti insolvenčního správce je Mgr. Martin Drápal samostatným advokátem. Při výkonu své advokátní praxe úzce spolupracuje s Advokátní kanceláří Belha, Vacíř & spol., s.r.o.

S Mgr. Martinem Drápalem se můžete setkat na pobočce společnosti BHJ správci v.o.s. v Praze.
Mgr. Martin Drápal

 Mgr. David Belha

ohlášený společník společnosti BHJ správci v.o.s.

Mgr. David Belha
S Mgr. Davidem Belhou se můžete setkat na pobočce společnosti BHJ správci v.o.s. v Praze.