Přehled movitého majetku

29/05

Technická zařízení sloužící k polepení plastových kbelíků

Technická zařízení sloužící k polepení plastových kbelíků

Ke zpeněžení máme technické zařízení.